?

Log in

minne tuuli kuljettaisi minut [entries|archive|friends|userinfo]
kaduilla kaikuu vain hiljaisuus

00 – yhteisen toivomuksen aika [3112 @ 11:59 pm]
moana emily

ota kiinni kädestäni ja puhalla toiveesi tuulen mukaan.

Linkki47 toivomus

navigation
[ viewing | most recent entries ]